Dagvoorzitter WomenTalk

Dagvoorzitter WomenTalk

Hoe zelfredzaam is de vrouw economisch?

22 juni 2019 mag ik de CDA Vrouwen WomenTalk modereren. Twee voor mij nieuwe inzichten maken indruk:

1. Het CBS meldt dat de economische zelfstandigheid van vrouwen weer is toegenomen: 60% kan zich nu financieel zelf redden. En wat wordt er onder economische zelfstandigheid verstaan? Dat ze 70% van het minimumloon verdient -

Welk percentage zouden we overhouden als we de definitie aanpassen?

2. Een overgrote meerderheid van mannen en vrouwen blijkt een onbewuste voorkeur te hebben voor mannen als het gaat om leiderschapsposities. We zéggen dat gender geen invloed heeft op iemands leiderschapskwaliteiten, en toch kiezen we meestal voor een man (liefst wit). Hoe komen we van die bias af?