Jongerentop Lisse 2019

Jongerentop Lisse 2019

Image
Wat vinden jongeren belangrijk voor Lisse?

Het gemeentebestuur van Lisse wil weten wat jongeren belangrijk vinden voor Lisse. Wat zijn hun belangen en wensen? In 2019 komt er een officiële Jongeren-top.

Alle jongeren in Lisse zijn uitgenodigd voor een avond vol dialoog en discussie. De ideeën worden verzameld en bediscussiëerd.

En op het laatst stellen de jongeren hun prioriteiten vast: wonen, ontmoetingsplekken en medezeggenschap.

De jongeren werken hun top-3 uit in een vervolgtraject: want het gaat in Lisse niet van 'u vraagt en wij draaien'. Hoe verwezenlijken ze hun ideeën?

De jongeren spreken met woningcorporatie Stek over starterswoningen, met een wijkagent over de mogelijkheid van een JOP (jongeren ontmoetingsplek) en werken hun plannen verder uit. En ze hebben inmiddels hun eigen jongerenraad opgericht. Die voorziet de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies.

Participatie en maatschappijleer 2.0.