Dagvoorzitter WomenTalk

22 juni 2019 mag ik de CDA Vrouwen WomenTalk modereren. Twee voor mij nieuwe inzichten maken indruk: 1. Het CBS meldt dat de economische zelfstandigheid van vrouwen weer is toegenomen: 60% kan zich nu financieel zelf redden. En wat wordt er onder economische zelfstandigheid verstaan? Dat ze 70% van het minimumloon verdient – Welk percentage zouden we overhouden als we de

Jongerentop Lisse 2019

Het gemeentebestuur van Lisse wil weten wat jongeren belangrijk vinden voor Lisse. Wat zijn hun belangen en wensen? In 2019 komt er een officiële Jongeren-top. Alle jongeren in Lisse zijn uitgenodigd voor een avond vol dialoog en discussie. De ideeën worden verzameld en bediscussiëerd. En op het laatst stellen de jongeren hun prioriteiten vast: wonen, ontmoetingsplekken en medezeggenschap. De jongeren

Gasterra Debat Battle

Een heus debatfestival In teams debatteren ze over stellingen als: Voorafgaand hebben de leerlingen in de klas debettraining gekregen.