Jongerentop Lisse 2019

Het gemeentebestuur van Lisse wil weten wat jongeren belangrijk vinden voor Lisse. Wat zijn hun belangen en wensen? In 2019 komt er een officiële Jongeren-top. Alle jongeren in Lisse zijn uitgenodigd voor een avond vol dialoog en discussie. De ideeën worden verzameld en bediscussiëerd. En op het laatst stellen de jongeren hun prioriteiten vast: wonen, ontmoetingsplekken en medezeggenschap. De jongeren