Hoe voer je een ethisch debat?

Een ethisch debat voeren

Image
Hoe kom je tot een integer besluit bij duivelse dilemma's?

Morele dilemma's. Elke bestuurder, elk team en elk individu krijgt er vroeg of laat mee te maken. De korte termijn vraagt om een ander besluit dan de lange. De kernwaarden van je bedrijf komen niet altíjd goed uit. De praktijk voldoet zelden aan je idealen.

Je wil rekening houden met alle betrokkenen, maar welk besluit je ook neemt: het pakt altijd voor íémand nadeling uit.

Hoe blijf ik integer als ik voor een duivels dilemma sta?

Daar moet je een ethisch debat voor voeren. Een debat met jezelf: wat spreekt voor mijn beslissing en wat spreekt er tegen?Of een debat met anderen: is dit besluit te verantwoorden? Jij vindt van wel.  Je collega vindt van niet.

Om dat debat te kunnen voeren, heb je een ethische argumentatie nodig. Het gaat nu niet meer over de effectiviteit en uitvoerbaarheid van je beslissing, maar om de morele verantwoording. Daarvoor moet je argumenten kunnen wegen: want de voors en de tegens lijken elkaar in evenwicht te houden. Belangen botsen. En kernwaarden komen in het geding. Kan ik het ontslag van medewerkers verantwoorden? Bezuinigen op het ontwikkelbudget? Het contract met die leverancier beëindigen?

Waarom niet gewoon een knoop doorhakken?

Omdat vertrouwen misschien wel het grootste zakelijke, maatschappelijk en persoonlijke kapitaal is dat je bezit. En er zijn taaie vraagstukken die niet met een gedragscode of de compliance-afdeling op te lossen zijn: je móét kiezen tussen twee kwaden.

Hoe doe ik dat?

Wij hanteren een werkwijze, ontwikkeld door bedrijfsethici van Businessuniversiteit Neyenrode, waarmee je op een gestructureerde en integere manier tot een besluit komt. Je brengt alle stakeholders in kaart en weegt argumenten doordacht af: in zeven stappen kom je tot een weloverwogen besluit dat je helder kan uitleggen.

Tijdens deze workshop leer en bespreek je in een kleine groep (8 tot 12 personen):

  • voor welke dilemma's jullie staan;
  • welke waarden en overwegingen voor jullie van belang zijn;
  • hoe je een moeilijk besluit bij de hoorns vat;
  • de filosofische achtergrond van het beslismodel: de belangrijkste ethische stromingen;
  • argumenten en botsende belangen gestructureerd af te wegen;
  • de toepassing van  het beslismodel om ook na de workshop met duivelse dilemma's om te gaan;
  • je besluit helder te verwoorden.

Niet iedereen zal blij zijn met je besluit. Dat kunnen we niet oplossen. Je kunt je besluit wél helder uitleggen en laten zien hoe je rekening hebt gehouden met de betrokkenen. Zodat je meer begrip en draagvlak krijgt voor moeilijke besluiten.

Hier vind je meer informatie over deze workshop.