OMDAT U MET UW ORGANISATIE IN VERBINDING WILT STAAN MET UW
OMGEVING VOOR EFFECTIEVE OPLOSSINGEN.

LOBBY

Organisaties, bedrijven en overheden in jouw omgeving zijn van invloed op je eigen bedrijfsvoering en besluitvorming?
Dan stel je waarschijnlijk geregeld een lobbystrategie op.

Lobbyen? Dat is toch iets voor multinationals, vakbonden en brancheorganisaties?
Iedereen lobbyt. Elke dag. Kinderen belobbyen hun ouders voor meer zakgeld of een latere bedtijd. Sportverenigingen, bijvoorbeeld, lobbyen bij hun gemeente voor meer sportvelden. En brancheorganisaties en vakbonden lobbyen voor of tegen bepaalde wetgeving, voor investeringen of tegen bezuinigingen.
Lobbyen is niets anders dan belangenbehartiging. Het hoort bij een democratie en een open samenleving. Het betrekken van belanghebbenden komt ten goede aan de kwaliteit van besluiten.

Hangt daar niet een luchtje aan?
Nee, zolang het integer en transparant gebeurt niet. Dat geldt voor de activiteiten van iedere beroepsgroep. Belangrijk is dat zowel het lobbydoel, als ook de manier waarop gelobbyd wordt, deugen

Een goede lobbyist is helder over het doel waarvoor hij lobbyt en over zijn opdrachtgever. Openbaar bestuurders en politici doen er goed aan transparant te maken op basis van welke informatie zij besluiten nemen en van wie de informatie afkomstig is. Op die manier is een lobby onderdeel van het democratische proces.

Je vraagt je af of jouw organisatie zou moeten lobbyen?
Graag bespreek ik met je wat jullie belangen, doelen en wensen zijn. Wellicht is het zinvol uw stakeholders in kaart te brengen. Welke organisaties hebben gedeelde of juist tegengestelde belangen? Met wie zou u allianties kunnen sluiten? Welke boodschap wilt u uitdragen, met welk doel? Welke cijfers, feiten en argumenten onderbouwen die boodschap? Bij welke informatie zijn beslissers gebaat? Hoe ziet de besluitvormingsagenda eruit?
Wanneer spreek je met wie? Heb je behoefte aan een omgevingsanalyse, een lobbystrategie of aan de planning en uitvoering van concrete acties?

Neem gerust contact op om de mogelijkheden en tarieven te bespreken.