IEDEREEN KAN LEREN DEBATTEREN. TALENT IS MOOI MEEGENOMEN,
MAAR ALLEEN OEFENING BAART KUNST.

DEBATTRAINING

Bij debatteren gaat het erom een stelling of een voorstel zo overtuigend mogelijk te verdedigen of aan te vallen. Daarbij spelen analyse, argumenten en presentatie een belangrijke rol. Een debat is een manier om de houdbaarheid van een voorstel te toetsen. En debatteren draagt bij aan de ontwikkeling professionele vaardigheden en persoonlijke groei.

Je denkt erover met je team een debattraining te volgen?
Goed idee!

Je vraagt je af of het de inspanning, de tijd en het geld wel waard is? Wat heb je eraan?
Door te debatteren ontwikkelen deelnemers hun vermogen om

 • kritisch te luisteren
 • snel tot de kern van een zaak te komen
 • structuur aan te brengen in een complexe discussie
 • beter te analyseren
 • beter te argumenteren en argumenten te pareren
 • om te gaan met drogredenen
 • snel te denken en te reageren
 • alle argumenten die rond een onderwerp een rol spelen in kaart te brengen
 • onderwerpen vanuit verschillende invalshoeken te benaderen
 • vaste denkpatronen los te laten
 • zich in te leven in andermans denkwijzen
 • zich exact en to the point uit te drukken
 • ontspannen te presenteren
 • persoonlijke uitstraling te ontwikkelen
 • te improviseren
 • op een professionele manier met meningsverschillen om te gaan
 • argumenten te toetsen en daarmee de kwaliteit van besluitvorming te verbeteren
 • draagvlak te creëren voor standpunten en besluiten

En debatteren is boeiend. Met andere woorden, debatteren draagt bij aan persoonlijke en professionele groei. Als onderdeel van een ontwikkelprogramma of als teamevent.

Je vraagt je af of het wel geschikt is voor jouw team? Er zijn stille en verlegen mensen bij.
Iedereen kan leren debatteren. Sommige mensen hebben er talent voor – dat is altijd mooi meegenomen – maar alleen oefening baart kunst. En met oefening en de juiste feedback kan iedereen leren debatteren.
Een goede debattraining vindt in een veilige omgeving plaats. Het biedt deelnemers de mogelijkheid hun overtuigingskracht uit te proberen.
Een debat verloopt bovendien gestructureerd en volgens regels waarbij alle sprekers evenveel spreektijd krijgen. Er is een voorzitter die dat in de gaten houdt. Zo komen juist ook introverte mensen aan het woord.

Zo vaak wordt er op het werk toch niet gedebatteerd?

Tijdens de training gebruiken we verschillende debatvormen om te mee te oefenen. De vaardigheden die geoefend worden, zijn toepasbaar in allerlei dagelijkse (werk)situaties zoals:

 • vergaderingen
 • beleidsontwikkeling
 • discussies
 • brainstormsessies
 • presentaties
 • adviesgesprekken
 • sales pitches
 • masterclasses/colleges
 • mediaoptredens
 • debatsituaties (bijvoorbeeld op congressen)

Na een training heb je voldoende kennis om debattechnieken in diverse situaties toe te passen. De trainer adviseert je daar graag in. Er is bij de samenstelling van de training ook maatwerk mogelijk voor specifieke toepassing.

Zal wel duur zijn, zo’n training…
Het is mijn overtuiging dat debatteren meer oplevert dan het kost. Een levendige interne debatcultuur levert een cruciale bijdrage aan het succes van organisaties die een bestendige plek willen innemen in onze samenleving waarin steeds meer transparantie en maatschappelijke verantwoordelijkheid verwacht wordt van bedrijven, overheden en organisaties.

De trainingen kosten € 1200,- per dagdeel, excl. Btw. Een volledige cursus debatteren beslaat zes tot tien dagdelen. Je kunt ook kiezen voor een kortere cursus, vanaf één dagdeel. Bij voorkeur vindt de cursus bij jullie op kantoor plaats. Uiteraard kun je ook voor een externe locatie kiezen.

Bij deze training is er plek voor 6 tot 16 deelnemers. Bij een grotere groep neem ik een collega mee. 

Neem gerust contact op om de mogelijkheden te bespreken.